Des de CONTROL POOL us oferim els millor serveis per a comunitats, hotels, gimnassos, etc… que disposin de piscina.

Tant si ja teniu el vostre personal de manteniment, com si preferiu que el fem nosaltres; tant si es tracta de reparacions, assessorament o noves instal·lacions.

Suport Anual al Manteniment de Piscina

Servei d’acompanyament tècnic expert al cuidador de la piscina per garantir el perfecte manteniment i ús de la piscina.

Comprèn un conjunt d’activitats de diferents àrees com ara: anàlisi, formació del personal al càrrec de la piscina, calibració d’equips de tractament, seguiment d’incidències, etc. Aquestes activitats no son realitzables pel personal al càrrec de la piscina.

Serveis realitzats durant la temporada de bany

Visites mensuals d’acompanyament i manteniment preventiu
Realitzem visites mensuals de control, suport y de manteniment preventiu.
Analítica segons normativa vigent RD742/2013
Analítica de l’aigua segons normativa per assegurar la qualitat de l’aigua.
Supervisió del funcionament de les instal·lacions, evolució dels anàlisis de qualitat de l’aigua i l’aire
Supervisó durant tota la temporada de bany per garantir el correcte funcionament de les instalacions i de la qualitat de l’aigua i de l’aire
Asistència en cas d’inicidència
En cas d’incidència, assistència preferent. Anàlisi de fallada i pla d’accions correctives a curt termini i pla d’accions preventives a llarg termini per evitar la repetició.

Serveis realitzats durant l’hivern

Suport a la hibernació
Asistència en el procès d’hibernació de la piscina.
Elaboració i revisió del pla d’autocontrol
Elaboració i revisió del pla d’autocontrol per evitar insidències i prevenir averies en la instal·lació.
Formació del personal que fa el manteniment
Formació continua del personal que realiza el manteniment.
Anàlisi de l’aigua i preparació per la temporada
Control de la qualitat de l’aigua i suport en la preparació de les instal·lacions per a la temporada de bany.

Contacteu amb nosaltres per demanar informació sobre el suport de anual manteniment o qualsevol altra tipus de servei per a la seva piscina pública o comunitária.